Đăng nhập Đăng ký

Giỏ hàng

No products

Vận chuyển 0
Tổng tiền 0

Xem giỏ hàng Thanh toán

Tủ trưng bày đứng Luxe Diary Acrylic Floor Display

Tủ trưng bày sản phẩm được cung cấp cho các nhà phân phối sản phẩm Grandluxe trên toàn cầu.

Kích thước : 1.6m (H) x 0.32m (W) x 0.32m (L)

Tầng 1: 
12 pcs Ref 67MO Monologue Diary
05 pcs Ref 57MO Monologue Diary
12 pcs Ref 67DIA Dialogue Diary
05 pcs Ref 57DIA Dialogue Diary
08 pcs Ref 67CD Fashion Casebound Diary
03 pcs Ref 67EMO Economy Diary
02 pcs Ref 61EMO Economy Diary
04 pcs Ref 57CD Fashion Casebound Diary
08 pcs Ref 548P Fashion PVC Diary
04 pcs Ref 61DS Fashion Twin Wire Diary
04 pcs Ref 67PP Fashion PP Diary
08 pcs Ref 57PS PolyProp Diary
04 pcs Ref 57PP Fashion PP Diary

Tầng 2 
05 pcs Ref 71C Pocket Diary
08 pcs Ref 72C Pocket Diary
04 pcs Ref 63C Slim Diary
04 pcs Ref 63CF Slim Diary
04 pcs Ref 63SC Slim Diary
06 pcs Ref 37SC Slim Diary
04 pcs Ref 37CF Slim Diary
04 pcs Ref 97VC Management Diary 
04 pcs Ref 97VSC Management Diary
04 pcs Ref 97HCF Management Diary
03 pcs Ref 91CF Quarto Diary Daily

Tầng 3
03 pcs Ref 81C Memo Diary
02 pcs Ref 81P Memo Diary
01 pc  Ref 51C A5 Desk Diary
01 pc  Ref 52C A5 Desk Diary
01 pc  Ref 57C A5 Desk Diary
01 pc  Ref 51ECO Ecowise Diary
02 pcs Ref 57ECO Ecowise Diary
04 pcs Ref 48P A4 Book Planner 
02 pcs Ref 41C A4 Desk Diary
01 pc  Ref 42C A4 Desk Diary
01 pc  Ref 47C A4 Desk Diary
02 pcs Ref 41ECO Ecowise Diary
04 pcs Ref 47ECO Ecowise Diary